Informacje ogólne

Niniejszy regulamin zawiera zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem seokod.pl oraz świadczenia przez niego usług na rzecz Właścicieli katalogów oraz Pozycjonerów. Dystrybucja kodów w systemie odbywa się wg ściśle określonego porządku, bez elementów losowych.

Definicje

Stwierdzenia użyte w regulaminie należy rozumieć jednoznacznie jako:
Właściciel serwisu –osoba będąca właścicielem witryny dostępnej pod adresem URL
Seokod.pl, Seokod, Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem oraz każdym innym zawierającym nierozłączny człon seokod.pl
Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis seokod.pl
Kody, darmowe kody, kody seo – kombinacje liter lub cyfr generowane przez właścicieli katalogów umożliwiające dodanie wpisu bez dokonywania opłaty
Wpis - zgłoszenie do moderacji opisu danej strony dostępnej w Internecie w dowolnym katalogu stron
Właściciel katalogu –osoba będąca właścicielem dowolnego płatnego katalogu stron internetowych, która dokonała rejestracji w Serwisie.
Pozycjoner – osoba odwiedzająca serwis w celu uzyskania darmowych kodów na płatne wpisy w katalogu, która dokonała rejestracji w Serwisie.
Dystrybucja – wysłanie kodów seo do użytkowników zarejestrowanych jako Pozycjoner po uprzedniej moderacji przez Właściciela serwisu.
Kampania reklamowa – proces dystrybucji kodów seo.
Moderacja – czynność wykonywana przez Właściciela Serwisu, polegająca na sprawdzeniu poprawności danych podanych przez Właściciela katalogu w formularzu dystrybucji kodów. Czynność ta decyduje o rozpoczęciu dystrybucji kodów do Pozycjonerów.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Postanowienia wspólne

1.Rejestrację w Serwisie uznaje się za równoznaczną z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu.
2.Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia / usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika za naruszenia niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.
3.Każdy zarejestrowany Użytkownik zgadza się na otrzymywanie korespondencji elektronicznej (poczta e-mail) na podany przez siebie podczas rejestracji adres, związanej z działalnością Serwisu, a w szczególności dystrybucją kodów.

Właściciel katalogu

1.Aby korzystać z możliwości dystrybucji kodów należy wypełnić właściwy formularz rejestracji.
2.Rejestracja dla właściciela katalogu jest bezpłatna.
3.Utrzymanie konta w serwisie dla właściciela katalogu jest bezpłatne.
4.Zakończenie procesu rejestracji następuje w momencie kliknięcia w odnośnik aktywacyjny przesyłany w mailu od Serwisu.
5.Właściciel katalogu może korzystać z możliwości dystrybucji dwóch opcji kodów:
a)kodów jednorazowych
b)jednego kodu wielorazowego
6.W przypadku kodów jednorazowych minimalna ilość niezbędna do dystrybucji kodów to 4.
7.W przypadku kodów jednorazowych Właściciel katalogu przystępujący do dystrybucji kodów seo akceptuje możliwość wykorzystania jednego z kodów seo przez Właściciela serwisu w celach testowych, co skutkuje pomniejszeniem ogólnej liczby dystrybuowanych kodów o jeden.
8.Właściciel katalogu przystępujący do dystrybucji akceptuje każdą możliwość zmiany pól wypełnionych przez niego w formularzu wysyłki kodów seo, przez Właściciela serwisu w procesie moderacji jak również możliwość zaniechania wysyłki kodów seo oraz innych informacji do użytkowników w przypadku stwierdzenia niepoprawności kodów.
9.Po pozytywnej moderacji zgłoszenia informacje wraz z kodami seo przesyłane są do paneli użytkownika kolejnych Pozycjonerów.
10.W przypadku kodu wielorazowego, kod ten musi aktywować wpis dowolną ilość razy w danym przedziale czasu, co oznacza możliwość dodania wpisu dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych jako Pozycjoner.
11.Informacje dot.ograniczeń żywotności kodu oraz innych istotnych dla Pozycjonerów, Właściciel katalogu zobowiązuje się podać w przeznaczonych do tego polach formularza dystrybucji kodów.
12.W przypadku zarówno kodów wielo- jaki i jednorazowych informacja o dokonanej dystrybucji kodu dotrze drogą elektroniczną do wszystkich Pozycjonerów, włączając osoby którym nie został przydzielony kod.

Pozycjoner

1.Aby uzyskać możliwość partycypacji w procesie dystrybucji kodów seo, czego celem jest uzyskanie wspomnianych kodów, należy wypełnić właściwy formularz rejestracji.
2.Rejestracja dla Pozycjonera jest płatna.
3.Opłaty dokonuje się poprzez SMS Premium na warunkach określonych w odpowiednim dla Pozycjonera formularzu rejestracyjnym.
4.Płatności w serwisie obsługuje firma dotPay S.A.
5.Zgodnie z polskim prawem opłata za rejestracje w serwisie dokonywana przez SMS Premium traktowana jest jak opłata za usługę telekomunikacyjną, ewentualne faktury za niniejszą usługę wystawiane są przez operatora telekomunikacyjnego.
6.Wszelkie reklamacje należy składać poprzez formularz, do którego odnośnik jest umieszczony przy formularzu rejestracji.
7.Utrzymanie konta w serwisie dla Pozycjonera jest bezpłatne.
8.Zakończenie procesu rejestracji następuje w momencie kliknięcia w odnośnik aktywacyjny przesyłany w mailu od Serwisu.
9.Każdy z Pozycjonerów zobowiązuje się do posiadania nie więcej niż jednego konta w serwisie.
10.W przypadku utraty hasła do panelu Pozycjonera nie jest gwarantowane jego odzyskanie, a w szczególności zwrot opłaty za usługę telekomunikacyjną.
11.W przypadku utracenia hasła dostępowego do panelu Pozycjonera, Pozycjoner może zażądać usunięcia jego danych z bazy oraz dokonać ponownej rejestracji w serwisie.
12.W przypadku stwierdzenia posiadania przez jedną osobą dwóch lub więcej kont w Serwisie, Pozycjoner musi liczyć się z możliwością zablokowania / usunięcia konta w serwisie.

Zrzeczenia

1.Właściciel Serwisu z przyczyn od siebie niezależnych nie może zagwarantować żadnych efektów po dokonanej kampanii reklamowej.
2.Właściciel Serwisu z przyczyn od siebie niezależnych nie może zagwarantować przydzielenia Kodów seo w procesie dystrybucji żadnej z osób zarejestrowanych jako Pozycjoner.
3.Właściciel Serwisu dołoży wszelkich działań, aby świadczona usługa odbywała się w sposób niezakłócony. Ze względu na korzystanie z usług stron trzecich (dostawców połączeń Internetowych, firm hostingowych, rejestratorów domen, podmiotów obsługujących płatności Premium Rate, ect.) Właściciel nie może jednak zagwarantować niezakłóconej dostępności usługi oraz działania Serwisu.
4.Właściciel Serwisu jego rodzina, ani żadna z osób związanych z Serwisem nie odpowiada za wszelkie straty materialne oraz niematerialne związane z niewłaściwym korzystaniem z serwisu.
5.Właściciel Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie Serwisu w przypadku zaistnienia innych niezależnych od niego przyczyn losowych (klęski żywiołowe, ect.)
6.Opłata za SMS Premium wysłanego w celu uzyskania kodu do rejestracji w Serwisie nie będzie zwracana w przypadku naruszenia regulaminu przez Pozycjonera lub utraty hasła dostępowego.

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2011.
2.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji.